مقدمه ای بر روش های ضخامت سنجی

مقدمه ای بر روش های ضخامت سنجی

جریان گردابی | Eddy Current روش جریان گردابی یا ادی کارنت برای اندازه گیری غیرمخرب ضخامت پوشش های غیرهادی بر روی پایه های فلزات غیرآهنی استفاده می شود. یک کویل جریان متناوبی با فرکانس بالا را هدایت می کند که جهت ایجاد یک میدان | Field مغناطیسی متناوب بر روی سطح پراب استفاده می شود. روش جریان گردابی یا ادی کارنت زمانی که پراب به سطح هادی نزدیک می شود رشته های مغناطیسی متناوب، جریان گردابی را در سطح ایجاد می کنند. خصوصیات فلز پایه و فاصله پراب از پایه | ضخامت پوشش بر روی میزان جریان گردابی ایجاد شده تاثیر گذار می باشد. جریان گردابی ایجاد شده یک رشته جریان الکترومغناطیس معکوس خودش را ایجاد می کند که می تواند توسط همان کویل اولیه یا یک کویل ثانویه حس شود. این دستگاه قادر به ذخیره نتایج اندازه گیری شده یا انجام دقیق آنالیز اطلاعات و خروجی جهت اتصال به ...

متن کامل نوشته در سایت ولدیکا

    منبع بلاگ

    ولدیکا

    ولدیکا

    مرجع صنعت اتصال

    نظرات