گواهینامه آموزشی inocert کانادا

مدرک بین المللی : این دسته از مدارک حاوی تاییدیه و گواهی گذراندن دوره های آموزشی برگذار شده درسطوح بین المللی است .فردی که دارای این مدرک است این اعتبار را دارد که از طرف شرکت صادرکننده این مدرک تایید شده و فرد مورد نظر دارای سطح علمی مشخص شده در مدرک است و میتواند مدرک بین المللی را برای رزومه کاری خود در کشور هایی که آن مدرک را تایید میکنند استفاده کند . مدرک بین المللی INO هم از این نوع مدرک است که مورد تایید کشور کانادا است. دریافت این مدرک که صادر کننده آن اکادمی بین المللی INO از کشور کانادا است به شما این امکان را میدهد تا بتوانید از مهارتی که دارید در سطح بین الملل به نحوه احسن استفاده کنید. Certificate Number همچنین شما میتوانید پس از دریافت مدرک با استفاده از کدی که به عنوان Certificate Number در مدرک درج شده به ...

متن کامل نوشته در سایت آموزش مجازی دی

  منبع بلاگ

  آموزش مجازی دی

  آموزش مجازی دی

  تولید محتوای آموزشی با کیفیت بالا و ارائه مدارک بین المللی معتبر

   نظرات