افتتاحیه چرخه سوم شتابدهی نوین‌تک ۲۴ فروردین ۹۸ برگزار شد.

افتتاحیه چرخه سوم شتابدهی نوین‌تک ۲۴ فروردین ۹۸ برگزار شد.

چرخه سوم شتابدهی نوین‌تک آغاز شد. افتتاحیه چرخه سوم شتابدهی نوین‌تک روز ۲۴ فروردین ۹۸ با حضور تیم های چرخه سوم و آقای دکتر معدل برگزار شد. در روز افتتاحیه، تیم های چرخه سوم با محیط داخلی نوین‌تک آشنا شدند و پس از سخنرانی آقای دکتر معدل مدیرعامل پرداخت نوین آرین و آقای محمدرضا قبادی مدیرعامل نوین تک فعالیت رسمی خود را آغاز کردند. لیست تیم های حاضر در چرخه سوم به شرح زیر می‌باشد: Data Leaks آویدا Persian Medical Tour کاریکن Dodeff ایران نمایشگاه دوره شتابدهی نوین تک به مدت ۶ ماه برگزار خواهد شد. در این مدت تیم های حاضر در کارگاه های مختلف شرکت میکنند و با کمک منتورها، کسب و کار خود را پیش می برند. در پایان ۶ ماه شتابدهی، تیم ها در روز ارائه به سرمایه گذار، کسب و کار خود را به سرمایه گذاران حوزه استارتاپی کشور معرفی می کنند و وارد مراحل ...

متن کامل نوشته در سایت نوین تک

    منبع بلاگ

    نوین تک

    نوین تک

    شتابدهنده در حوزه فین تک و اینترنت اشیا

    نظرات