عیوب اتصالات جوشى در ساختمان هاى فولادى

عیوب اتصالات جوشى در ساختمان هاى فولادى

با وجود تجربه تلفات و خسارات سنگین زلزله هاى کشور، احتمال جدى وقوع زمین لرزه هاى بزرگ در بیشتر مناطق پرجمعیت و نیاز جدى به کنترل کیفى در طراحی و اجرای ساختمان ها، متاسفانه هنوز توجه کافی به ساخت و ساز صحیح نشده است. از نظر علم مهندسى زلزله، در حال حاضر ساخت بناهای مقاوم در برابر زلزله امکان پذیر است، ولی در عمل به دلیل برخی مشکلات، رسیدن به ساختمان های مقاوم در برابر زلزله تضمین نمی گردد. مشکل اصلی آسیب پذیرى لرزه ای ساختمان ها، حتی برخی ساخمان هایی که به تازگی احداث شده اند و نیز عدم استفاده صحیح از دانش فنی در مراحل طراحی و اجرا ساختمان است. دستورالعمل ها و ضوابط طراحی و اجرای ساختمان های فولادی و اتصالات جوشی مربوطه تدوین شده اند اما گاهی در طراحی و اجرا سهل انگاری می شود. لذا می بایست سطح معلومات فنی افراد دخیل در این فرایند ...

متن کامل نوشته در سایت ولدیکا

    منبع بلاگ

    ولدیکا

    ولدیکا

    مرجع صنعت اتصال

    نظرات