زنجیر قیمت گذاری دولتی بر پای تولید

زنجیر قیمت گذاری دولتی بر پای تولید

دخالت دولت در اقتصاد آزاد و تحمیل قیمت به تولید کننده یکی از بزرگترین مشکلات در اقتصاد ایران از گذشته بوده و هست حمزه بهادیوند چگینی – امروزه اقتصادهای دنیا دیگر بر سر ضرورت آزادی اقتصادی با هم بحثی ندارند و اگر دولت های پوپولیست مثل دولت فعلی ایالات متحده بگذارند همچنان اقتصاد آزاد بهترین نسخه برای هدایت اقتصاد در دنیا است. امروزه با ادغام اقتصادها در دنیا و بزرگ تر شدن دامنه اقتصادی کشورها از مرزهای داخلی به فضاهای جغرافیایی و تجاری نامحدود اهمیت آزادی اقتصادی بیش از همیشه قابل درک است. در چنین شرایطی یک اقتصاد دولتی در حساس ترین نقطه دنیا که هنوز بر پایه مداخلات دولتی در همه امور اداره می شود موضوعی غیرقابل قبول است. شاید این سوال مطرح شود که اکنون بسیاری از کشورهای منطقه بر همین شیوه اداره می شوند اما باید در پاسخ گفت ایران یک قطب صنعتی در منطقه است و ...

متن کامل نوشته در سایت IREX۲World

    منبع بلاگ

    IREX۲World

    IREX۲World

    معرفی کالاها و خدمات زنجیره صادرات ایران

    نظرات