شاخص کلیدی عملکرد KPI چیست؟ با مثال

شاخص کلیدی عملکرد KPI چیست؟ با مثال

شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator) که به اختصار KPI نیز گفته می‌شود، یک متغییر قابل اندازه گیری است. این متغییر نشان می‌دهد که چگونه یک شرکت به اهداف اصلی خود دست می‌باید. سازمان یا شرکت‌ها در چندین سطح از KPI به منظور ارزیابی موفقیت و رسیدن به هدف استفاده می‌کنند. بنابراین ممکن است KPI در سطح بالا ( High Level ) بر عملکرد کلی تمرکز کند. همچنین در سطح پایین ( Low Level ) بر فرآیندهای شرکت همانند فروش، بازاریابی، منابع انسانی، خدمات و غیره متمرکز شود. به بیان ساده، KPI روشی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت‌، تجارت، پروژه یا عملکرد فردی در رابطه با پیشبرد اهداف است. در واقع شاخص کلیدی عملکرد KPI شرایطی را فراهم می‌سازد تا سازمان یا شرکت‌‌ها موفقیت یا علت عدم موفقیت خود را بشناسند. بنابراین KPI ابزار حیاتی است که تصویر درستی از میزان عملکرد و رسیدن به اهداف شرکت را نشان می‌دهد. ...

متن کامل نوشته در سایت فرانش

    منبع بلاگ

    فرانش

    فرانش

    مشاهده و فروش آموزش ویدئویی

    نظرات