داشتن مزیت قیمت پایین پیک موتوری با استفاده از تی‌نکست

داشتن مزیت قیمت پایین پیک موتوری با استفاده از تی‌نکست

اگر بسته‌های زیادی برای ارسال دارید، حتما قیمت پایین پیک موتوری برایتان مهم است. زیاد شدن تعداد بسته‌ها باعث می‌شود تا هزینه‌ی بیشتری را برای ارسال آنها پرداخت کنید و مشکل اینجا است که نمی‌توان کل این هزینه‌ها را از مشتری گرفت. شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی پیک موتوری آنلاین با تاکید بر این حقیقت که پیک موتوری در مسیر بازگشت دست خالی برنمی‌گردد، سرویس ارزان‌ترشان را توجیه می‌کنند. این سرویس‌ها ادعا می‌کنند که پیک موتوری را با قیمتی تا ۳۰ درصد ارزان‌تر از باقی پیک‌ها ارائه می‌دهند؛ اما این مقدار ارزانی بهترین پیشنهادی نیست که می‌توانید پیدا کنید. بخشی از دلیل گرانی پیک موتوری در عصر پیش از شروع به کار پیک موتوری اینترنتی، مربوط به تعداد بارهایی بود که در طول روز به یک پیک داده می‌شد. در آن زمان هر پیک می‌توانست تعداد محدودی بسته را در طول روز جابجا کند و به همین دلیل، مجبور بود تا هزینه بیشتری ...

متن کامل نوشته در سایت تینکست

    منبع بلاگ

    تینکست

    تینکست

    راه‌حل سریع و اقتصادی ارسال بسته

    نظرات