۴۲ هزار هکتار اراضی پایاب سد خداآفرین تا پایان مهرماه به زیر کشت می رود

۴۲ هزار هکتار اراضی پایاب سد خداآفرین تا پایان مهرماه به زیر کشت می رود

۴۲ هزار هکتار اراضی پایاب سد خداآفرین تا پایان مهرماه به زیر کشت می رود منبع

متن کامل نوشته در سایت IREX۲World

    منبع بلاگ

    IREX۲World

    IREX۲World

    معرفی کالاها و خدمات زنجیره صادرات ایران

    نظرات