جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث

جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث

جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث چیست؟ همانطور که می دانید مدت زمان بیمه ی شخص ثالث محدود است و صاحبان خودرو هرسال موظف به تمدید بیمه نامه های خود هستند. درصورتی تاریخ بیمه نامه ی شخص ثالث خودرو به پایان رسیده باشد جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث به مبلغ بیمه خودرو اضافه می شود حتی اگر از خودرو استفاده نشده باشد و خودرو بدون بیمه شخص ثالث تردد هم نداشته باشد با این حال صاحب خودرو موظف به پرداخت جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث است. جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث چگونه محاسبه می شود؟ محاسبه ی جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث به صورت روزشمار، وابسته به نوع خودرو و تعداد سیلندر خودررو است. این جریمه حداکثر برای ۳۶۵ روز دیرکرد لحاظ می شود و با بیشتر شدن مدت زمان دیرکرد مبلغ جریمه اضافه نمی شود و صاحب خودرو فقط موظف به پرداخت ۳۶۵ روز جریمه است. نوع خودرو مبلغ جریمه ...

متن کامل نوشته در سایت آوانس

  منبع بلاگ

  آوانس

  آوانس

  هوشمندی در حمل و نقل

   نظرات