طراحی مدل توسعه بر اساس فرهنگ بومی/ « اجماع واشنگتن» به ایجاد الیگارشی‌های فاسد محلی منجر شد

طراحی مدل توسعه بر اساس فرهنگ بومی/ « اجماع واشنگتن» به ایجاد الیگارشی‌های فاسد محلی منجر شد

طراحی مدل توسعه بر اساس فرهنگ بومی/ « اجماع واشنگتن» به ایجاد الیگارشی‌های فاسد محلی منجر شد منبع

متن کامل نوشته در سایت IREX۲World

    منبع بلاگ

    IREX۲World

    IREX۲World

    معرفی کالاها و خدمات زنجیره صادرات ایران

    نظرات