اعزام ۳۰ هزار زائر از فرودگاه امام خمینی به خانه خدا تا ۱۴ مرداد

اعزام ۳۰ هزار زائر از فرودگاه امام خمینی به خانه خدا تا ۱۴ مرداد

اعزام ۳۰ هزار زائر از فرودگاه امام خمینی به خانه خدا تا ۱۴ مرداد منبع

متن کامل نوشته در سایت IREX۲World

    منبع بلاگ

    IREX۲World

    IREX۲World

    معرفی کالاها و خدمات زنجیره صادرات ایران

    نظرات