فعال سازی بخش عضویت و ثبت استارتاپهای جدید در پایگاه اکوسیستم

فعال سازی بخش عضویت و ثبت استارتاپهای جدید در پایگاه اکوسیستم

پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران (ecosystem.ir) که از ابتدای خردادماه با نسخه جدید فعالیت خود را آغاز نموده است، بخش پروفایلهای کاربری و ثبت نام کاربران را فعال نمود. کاربران می توانند با عضویت دراین پایگاه، نسبت به ویرایش و افزودن صفحه پروفایل شخصی اقدام نمایند. علاوه بر این امکان دسترسی مدیریتی به صفحات سازمانی خود نیز فراهم شده است. مسئولان استارتاپها و سازمانها با دسترسی مدیریتی به صفحات سازمانی خود، امکان مدیریت اعضای تیم و اطلاعات پایه و تماس سازمان خود را خواهند داشت. 

به زودی امکان متنوعی به کاربران عضو اکوسیستم ارائه خواهد شد.

  منبع بلاگ

  اکوسیستم

  اکوسیستم

  رسانه اکوسیستم کارآفرینی ایران

   نظرات