مالکیت فکری در استارتاپ‌ها و چگونگی حفاظت از آن

مالکیت فکری در استارتاپ‌ها و چگونگی حفاظت از آن

یک استارتاپ در مسیر پیشرفت و توسعه‌ی ایده‌ی خود با چالش‌های متعددی مواجه است که از آن جمله می‌توان به توسعه محصول، استخدام نیروهای توانا و افزایش سرمایه اشاره نمود. علاوه بر این به منظور محافظت از استارتاپ مبحث مالکیت فکری استارتاپ و دارایی معنوی از جمله مواردی است که بایستی توجه ویژه‌ای نسبت به آنها صورت گیرد. به دلیل اینکه مالکیت فکری با ارزشترین بخش از فنآوری استارت‌آپی محسوب می‌شود پس مستلزم محفاظت بیشتری بوده تا از این طریق از دارا شدن ناعادلانه توسط دیگران جلوگیری نماید. چرا محافظت از مالکیت فکری و معنوی یک استارتاپ اهمیت زیادی دارد؟ باید توجه داشت که دارایی معنوی در استارتاپ‌ها ارزش اقتصادی و اهمیت بسیار بالاتری نسبت به سایر کسب و کارها دارد زیرا استارتاپ بر مبنای ایده و فکر طراحی شده و توسعه می‌یابد که در صورت افشای آن اصلیترین دارایی و سرمایه استارتاپ از بین رفته است. از جمله مهم ...

متن کامل نوشته در سایت وینداد

    منبع بلاگ

    وینداد

    وینداد

    خدمات حقوقی آنلاین

    نظرات