تعریف نفقه و ویژگیهای آن در حقوق ایران

تعریف نفقه (بصورت عام) چیست در ابتدای امر اگر قصد آشنایی با معنای تحت ­اللفظی اصطلاح حقوقی نفقه را داشته باشیم، می­ بایست بیان کنیم که هزینه ­هایی که بر عهده­ کسی به سود غیر مانند زوجه، اقارب (نزدیکان مثل اولاد و پدر و مادر) و بهائم ( حیوانات) باشد، را نفقه می­ گویند؛ کسی که نفقه پرداخت می­ کند، منفق و کسی که نفقه به او پرداخت می­ شود، منفق علیه می ­نامند. نفقه زن (زوجه) چیست با عنایت به مفهوم کلی نفقه، سعی بر این است که به یکی از مسائل مبتلابه امروزی یعنی نفقه زوجه پرداخته تا با تشریح موضوعات این حوزه، آگاهی نسبی ایجاد شود. یکی از تکالیف قانونی که بر مرد (زوج) تحمیل شده و نشات گرفته از ذات نکاح دائم محسوب می­ شود، نفقه زوجه می­ باشد؛ ماده­ ۱۱۰۲ قانون مدنی مقرر می ­کند « همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت ...

متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران

  منبع بلاگ

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

   نظرات