عیب یابی و رفع اتصالی سیم کشی تلفن

عیب یابی و رفع اتصالی سیم کشی تلفن

ارائه خدمات شرکت مخابرات برای عیب یابی و تعمیر سیم کشی ساختمان، مربوط به اتصالات اصلی مخابراتی است. هرگونه ایراد و مشکل و اتصالی سیم کشی تلفن که بعد از جعبه تقسیم ساختمان، پیش بیاید باید توسط مالک برطرف شود. شرکت مخابرات در مورد سیم کشی تلفن آپارتمان و رفع خرابی تلفن ثابت یا دستگاه تلفن، مسئولیتی ندارد. اتصالات مربوط به سیم کشی تلفن ساختمان همگی در یک جعبه قرار دارد و بخش مربوط به مخابرات از قسمت مشتری مجزا شده است. در موقع بروز مشکل ابتدا با شرکت مخابرات برای بررسی خرابی تلفن تماس بگیرید. در صورتی که سیمکشی تلفن مربوط به مشتری دچار اشکال شده باشد ابتدا مشکل را پیدا کنید. اتصالی سیم کشی تلفن در اغلب موارد علت اصلی خرابی تلفن وجود اتصالی در سیم کشی تلفن ساختمان است. فرسودگی سیم تلفن و آسیب به آن علت اصلی قطعی یا نویز و اتصالی در خط است. این ...

متن کامل نوشته در سایت هوم سرویز

  منبع بلاگ

  هوم سرویز

  هوم سرویز

  سامانه هوشمند درخواست خدمات

   نظرات