کاهش ۶ درصدی تعداد چک‌های برگشتی

کاهش ۶ درصدی تعداد چک‌های برگشتی

آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که در خرداد امسال، حدود ۶۱۷ هزار فقره چک برگشت خورده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۶.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، بالغ‌بر ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۸۴۲ هزار میلیارد ریال در خردادماه ۱۳۹۸، در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۲ درصد و ۱۵.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ‌بر ۴۴۰ هزار میلیارد ریال مبادله شد. در خرداد امسال ۵۰.۹ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده که به ترتیب با ۳۳.۱ درصد، ۹.۹ درصد و ۷.۹ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۴.۲ درصد از ...

متن کامل نوشته در سایت IREX۲World

    منبع بلاگ

    IREX۲World

    IREX۲World

    معرفی کالاها و خدمات زنجیره صادرات ایران

    نظرات