رونمایی از هویت بصری جدید پی‌پینگ

رونمایی از هویت بصری جدید پی‌پینگ

میل به تغییر و میل به نو شدن، در تک‌تک ذرات جهان مشاهده می‌شود. سکون و عدم حرکت، مرگ تدریجی به دنبال دارد. ما نیز در پی‌پینگ ، از روز اول متعهد بوده‌ایم، در مسیر نوآوری، پیشرفت و رشد، لحظه‌ای ساکن نشویم و تنها به حرکت و تغییر سازنده فکر کنیم. از کجا شروع کردیم؟ پی‌پینگ، فعالیت خود را چهار سال پیش، به عنوان یک استارتاپ، از شتابدهنده آواتک در قلب تهران و با هدف ارائه‌ی سرویس پرداخت فردبه‌فرد، شروع کرد. از آن روز تا کنون، با یک هویت بصری ثابت، مسیر سخت و پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته‌است. در طول این مسیر همواره سعی داشته‌ایم، در کنار مشتریان، به عنوان مهم‌ترین سرمایه کسب‌وکارمان، با تمام قدرت، به سمت پیشرفت در حرکت باشیم و برای بهتر شدن، تغییر کنیم. پی‌پینگ، در این مدت، تکامل یافت و سعی کرد نیازهای مالی انواع کسب‌وکارها را بهتر از پیش شناسایی ...

متن کامل نوشته در سایت پی‌پینگ

    منبع بلاگ

    پی‌پینگ

    پی‌پینگ

    راهکاری جامع برای پرداخت کسب و کارها

    نظرات