روش‌های ارزش گذاری استارتاپ چیست؟ و به چه عواملی بستگی دارد؟

روش‌های ارزش گذاری استارتاپ چیست؟ و به چه عواملی بستگی دارد؟

ارزش‌گذاری (Valuation) عبارتست از پروسه‌­ای که براساس آن ارزش فعلی (Present value) دارایی اعم از اموال منقول و غیر منقول یا شرکت یا کسب‌و‌کار تعیین می‌شود. ارزش فعلی دارایی یا شرکت، برابر با ارزش ذاتی (Intrinsic value) یا ارزش اقتصادی (Economic value) آن باشد. در یک کلام، ارزش گذاری استارتاپ یا شرکت برای پاسخ به این سوال است که «دارایی یا کسب‌و‌کار چقدر می‌ارزد؟». در علوم مالی و اقتصادی ارزش فعلی ممکن است مبین ارزش ذاتی، ارزش اقتصادی ، ارزش منصفانه (Fair value) یا ارزش بازار (Market value) باشد. هر یک از این عبارات در علوم مالی معنای دقیق خود را دارند: ارزش ذاتی عبارتست از ارزش واقعی یک شرکت که از طریق تحلیل بنیادین (Fundamental analysis) به دست می‌آید و شامل ارزش تمام دارایی‌های مشهود و نامشهود آن است. ارزش اقتصادی عبارتست از حداکثر ارزشی که خریداران یا سرمایه‌گذاران برای یک دارایی یا شرکت قائل هستند و علاوه بر ...

متن کامل نوشته در سایت وینداد

منبع بلاگ

وینداد

وینداد

خدمات حقوقی آنلاین

نظرات