محاسبه قیمت بیمه بدنه خودرو

محاسبه قیمت بیمه بدنه خودرو

عوامل موثر در محاسبه حق بیمه خودرو بیمه بدنه، بیمه ای اختیاری است که قیمت آن بر خلاف قیمت بیمه شخص ثالث مبلغ مشخصی ندارد. بیمه بدنه پوشش هایی را تحت عنوان پوشش های اصلی و فرعی در اختیار صاحبان خودرو قرار می دهد و افراد برحسب نیاز همه و یا تعدادی از این پوشش ها را برای خودروی خود خریداری می کنند. به همین علت قیمت بیمه بدنه متغیر است و با توجه به پوشش های انتخاب شده تغییر می کند. عوامل موثر در قیمت بیمه بدنه خودرو قیمت روز خودرو عامل اصلی در تعیین حق بیمه بدنه قیمت روز خودرو می باشد. بیمه بدنه خسارات ناشی از بروز حوادث بسیاری را پوشش می دهد و یکی از پوشش های اصلی آن سرقت خودرو است. بنابراین قیمت خودرو عامل اصلی تاثیرگذار در حق بیمه بدنه می باشد. سال ساخت خودرو حق بیمه بدنه بر اساس ریسک وسیله نقلیه مشخص ...

متن کامل نوشته در سایت آوانس

  منبع بلاگ

  آوانس

  آوانس

  هوشمندی در حمل و نقل

   نظرات