حضور تی‌نکست به عنوان پیک موتوری کل تهران

حضور تی‌نکست به عنوان پیک موتوری کل تهران

پیک موتوری تهران با پیک شهرهای دیگر فرق دارد. پیکی که در تهران کار می‌کند، باید در کل شهر حضور داشته باشد و تمام نقاط شهر را مثل کف دست بشناسد. مساله‌ی ترافیک، چراغ قرمزهای متعدد، توقیف موتورسیکلت از جانب پلیس و مواردی از این دست کاری می‌کنند تا رساندن بسته توسط پیک‌های موتوری با گذراندن هفت خوان رستم هم‌تراز باشد. به همین دلیل است که استفاده از عبارت پیک موتوری کل تهران توسط شرکت‌های حمل و نقل با احتیاط خاصی انجام می‌شود. کسی که چنین ادعایی می‌کند، باید زیرساخت خوبی را برای موتورسوارها آماده کرده باشد و از قبل به فکر فراهم کردن یک درآمد مناسب ماهیانه برای آنها باشد. تمام این موارد موجب می‌شوند تا کار کردن به عنوان پیک موتوری کل تهران با چالش‌های زیادی مواجه شود. بیایید از ۲ سمت مختلف به موضوع نگاه کنیم. مناسب برای سفارش‌دهندگان ارسال بسته‌هایی که توسط تی‌نکست ارسال می‌شوند، ابتدا ...

متن کامل نوشته در سایت تینکست

    منبع بلاگ

    تینکست

    تینکست

    راه‌حل سریع و اقتصادی ارسال بسته

    نظرات