فرایند خاص یا فرایند ویژه چیست؟

فرایند خاص یا فرایند ویژه چیست؟

فرایند خاص | فرایند ویژه در مقدمه استاندارد بخش اول استاندارد ایزو ۳۸۳۴ | ISO ۳۸۳۴ - ۱ که بیان کننده الزامات کیفی برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی می باشد، آمده است : " با جوشکاری می بایست به عنوان فرایندی ویژه برخورد شود، به این دلیل که نمی‌توان جوش ها را به طور کامل توسط بازرسی نهایی و آزمایش محصول برای اطمینان از رعایت استانداردهای کیفیتی مورد نیاز، تایید کرد. کیفیت با بازرسی محصول حاصل نمی شود، بلکه باید در محصول فراهم گردد، حتی وسیع ترین و پیچیده ترین آزمایش های غیر مخرب، کیفیت جوش را بهبود نمی بخشد. برای سازه های جوشکاری شده حساس که می بایست بدون هرگونه مشکلات جدی در تولید و بهره برداری باشند، لازم است کنترل هایی از مرحله طراحی و انتخاب مواد تا ساخت و بازرسی بعدی وجود داشته باشد، برای مثال طراحی ضعیف در جوشکاری ممکن است گرفتاری های جدی و پرهزینه ...

متن کامل نوشته در سایت ولدیکا

    منبع بلاگ

    ولدیکا

    ولدیکا

    مرجع صنعت اتصال

    نظرات