تامین مالی جمعی فقط در مورد پول نیست

تامین مالی جمعی فقط در مورد پول نیست

کتاب تامین مالی جمعی در سی دقیقه؛ با هدف آشنایی مدیران پروژه و استارت‌آپ ها با مفاهیم تامین مالی جمعی به صورت عملیاتی ترجمه شده است. در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب را می خوانید. تامین مالی جمعی فقط در مورد پول نیست! برای تولیدکنندگان و مبدعان، تامین مالی جمعی پتانسیل رفع نیازهای مختلف پروژه را دارد. بدیهی است که پویش های تامین مالی جمعی بودجه لازم برای ساخت ایده‌های نو را فراهم می کند، امّا در این پروژه ها منافع جامعه نیز مورد توجه قرار می گیرد. حامیان پروژه ها از نظر احساسی هم در موفقیت یک پروژه سهیم هستند. این موضوع هم در زمان اجرای پویش ها و جمع آوری پول و هم زمانی که پروژه به مرحله اجرا درمی آید ملموس است. صرف نظر از اینکه چگونه فردی یک پروژه خلاق یا کارآفرینانه را راه اندازی می کند، یکی از مهمترین راه های کسب موفقیت، پیدا ...

متن کامل نوشته در سایت همبودگاه

  منبع بلاگ

  همبودگاه

  همبودگاه

  همبودگاه یک شبکه اجتماعی تخصصی در حوزه کتاب است.

   نظرات