چگونه کارهای نظافت آپارتمان را در کمتر از یک ساعت انجام دهیم؟

چگونه کارهای نظافت آپارتمان را در کمتر از یک ساعت انجام دهیم؟

تمیز کردن یک آپارتمان کوچک ساعت ها وقت می گیرد. خیلی کارها باید انجام شود تا خانه شکل و شمایل بهتری پیدا کند. البته اگر راه و رسمش را بلد باشیم در زمان خیلی کوتاه تری می توان کارهای نظافت آپارتمان را انجام داد. میزان تمیز کردن روی زمان تاثیر دارد. به عبارتی هر چه تمیزتر، وقت گیرتر است. اجازه ندهید کثیفی ها کنترل را در دست بگیرند. این بار با شیوه ای متفاوت می خواهیم زمان نظافت منزل را تا یک ساعت کم کنیم! آیا فکر می کنید می شود در یک ساعت همه آپارتمان را تمیز کرد؟ البته که امکان دارد این شیوه بین ۳۰ دقیقه تا یک ساعت زمان می برد. نظافت آپارتمان سریع و موثر مهم نیست چقدر کثیفی و ریخت و پاش وجود دارد. از همین ابتدای کار زمان را روی یک ساعت تنظیم کنید. در واقع امروز بیشتر از یک ساعت روی جمع و ...

متن کامل نوشته در سایت هوم سرویز

  منبع بلاگ

  هوم سرویز

  هوم سرویز

  سامانه هوشمند درخواست خدمات

   نظرات