مزایا و معایب شیشه فتوکرومیک

مزایا و معایب شیشه فتوکرومیک

اگر عینکی باشید به خوبی با مشکلات استفاده از عینک طبی زیر نورآفتاب آشنا هستید. شما مجبورید همیشه دو عینک همراه خود داشته باشید و وقتی بیرون و در فضای باز قرار می‌گیرید، عینک آفتابی را به چشم بزنید و وقتی در محیط مسقف و بسته قرار دارید، دوباره عینک طبی را به چشم بزنید. البته بعضی افراد از عینک‌های آفتابیِ طبی استفاده می‌کنند که در خارج از خانه کارشان را راحت می‌کند. اما همچنان در داخل خانه مجبور هستند عینکشان را عوض کنند. یعنی در هر صورت ملزم به حمل دو عینک به طور همزمان هستند. برای چنین وضعیتی چه کار می‌توان کرد؟ یکی از گزینه‌های موجود در بازار، شیشه‌های فتوکرومیک است. شیشه فتوکرومیک چیست؟ شیشه‌هایی که با قرار گرفتن در معرض تابش امواج الکترومغناطیسی، میزان عبور نور از آن افت پیدا می‌کند و پس از قطع شدن تابش، دوباره به حالت اولیه برمی‌گردد. از این شیشه‌ها در ساخت ...

متن کامل نوشته در سایت لوناتو

    منبع بلاگ

    لوناتو

    لوناتو

    اولین ​فروشگاه آنلاین عینک و لنز

    نظرات