وضعیت سیم کشی ساختمان چگونه است؟

وضعیت سیم کشی ساختمان چگونه است؟

حفظ امنیت در یک بنا اهمیت زیادی دارد. استفاده از تجهیزات استاندارد در هنگام سخت و ساز، اولین اصل در امنیت ساختمان است. در بحث امنیت سازه، تاکید زیادی روی سیم کشی و برقکاری ساختمان شده است. هر گونه بی احتیاطی در حوزه سیم کشی برق ساختمان منجر به ایجاد خسارت در آینده خواهد شد. وضعیت سیم کشی ساختمان چگونه است ؟ آیا استانداردها و قوانین تعیین شده در سیستم برق کشی ساختمان رعایت شده است؟ اهمیت برق کشی ساختمان مسکونی علت اصلی بسیاری از آتش سوزی ها در ساختمان های مسکونی، خرابی سیستم سیم کشی ساختمان است. عدم رعایت آیین نامه های اجرایی، کاهش هزینه های برقکاری و استفاده از تجهزات غیر استاندارد و همچنین به کار نگرفتن برق کار ساختمان متخصص، همگی کیفیت سیمکشی ساختمان را پایین می آورد. پیروی از اصول و قواعد سیم کشی علاوه بر کاهش خسارت های احتمالی، از صرف هزینه های تعمیرات سیم ...

متن کامل نوشته در سایت هوم سرویز

  منبع بلاگ

  هوم سرویز

  هوم سرویز

  سامانه هوشمند درخواست خدمات

   نظرات