مزایا و معایب جوشکاری

مزایا و معایب جوشکاری

فرایندهای بسیاری برای ساخت قطعات و مجموعه های صنعتی توسعه داده شده اند. مزایا و معایب هر یک از این فرایندها موجب شده که برخی از آنها به طور فراگیر مورد استفاده قرار گرفته و بعضی دیگر به کاربردهای خاص محدود شوند. مهندسان طراح می‌بایست از روش های گوناگون ساخت و تولید قابل دسترس و نقاط قوت و ضعف هر یک از این فرایندها مطلع باشند. این امر نه تنها به افزایش کارایی آنها، بلکه به کاهش دوباره کاری ها و صرفه اقتصادی بیشتر طرح به هنگام اجرا منجر می شود. جوشکاری نیز مانند هر فرایند دیگری دارای مزایا و معایبی است که آن را برای برخی صنایع در اولویت قرار داده و برای بعضی دیگر نامناسب ساخته است. در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است. برخی از محاسن یا مزیت های جوشکاری عبارتند از: اتصالات جوشکاری شده از نوع دایم بوده و پس از اجرا قابل تفکیک ...

متن کامل نوشته در سایت ولدیکا

    منبع بلاگ

    ولدیکا

    ولدیکا

    مرجع صنعت اتصال

    نظرات