تمیز کردن سنگ کف پارکینگ

تمیز کردن سنگ کف پارکینگ

پارکینگ ساختمان مثل اتاق پذیرایی در یک آپارتمان است! یک پارکینگ کثیف با کف ناهوار و پر از لکه های روغن، عمر ساختمان را بیشتر نشان می دهد. کفسابی و تمیز کردن پارکینگ باید در راس برنامه های مدیریت ساختمان باشد. به خصوص در ساختمان های تجاری و اداری اهمیت تمیز کردن سنگ کف پارکینگ بیشتر هم می شود. پارکینگ اولین قسمتی است که قبل از ورود به ساختمان مشاهده می کنید. این فضا بیش از محیط های دیگر در معرض آلودگی قرار دارد. شن و ماسه، گرد و خاک، زباله، نمک، روغن ماشین و دیگر آلاینده ها سطح پارکینگ را پر از لکه های جوراجور می کنند. تمیز کردن و برق انداختن سنگ کف پارکینگ به شیوه های خانگی اصلا کار ساده ای نیست. تمیز کردن سنگ کف پارکینگ نمک و شن به همراه بارندگی های زمستانی وارد پارکینگ می شود. چرخ های ماشین انواع آلودگی ها را وارد ...

متن کامل نوشته در سایت هوم سرویز

  منبع بلاگ

  هوم سرویز

  هوم سرویز

  سامانه هوشمند درخواست خدمات

   نظرات