تفاوت های مرکز رشد با شتابدهنده

مراکز رشد سه تفاوت عمده با شتابدهنده ها دارند. این سه تفاوت عبارتند از: مدت زمان استقرار استارتاپ ها برداشت سهام از استارتاپ ها نوع خدمات به استارتاپ ها اولین تفاوت عمده مراکز رشد با شتابدهنده ها مدت زمان استقرار تیم ها در آنها ست. شتابدهنده ها بین ۳ الی ۶ ماه یک تیم استارتاپی را نگه میدارند و در این مدت کوتاه فرایند شتابدهی را برای آنها پیاده سازی میکنند و در پایان دوره شتابدهی، با آنها خداحافظی میکنند و رابطه ی آنها با تیم ها در حد سهامدار باقی می ماند. اما در مراکز رشد تیم ها حداقل یکسال و حداکثر ۵ سال فرصت دارند تا از امکانات مرکز استفاده کنند و کسب و کار خود را توسعه دهند. دومین تفاوت مراکز رشد با شتابدهنده ها برداشت یا عدم برداشت سهام از استارتاپ ها ست. شتابدهنده معمولا با انگیزه اقتصادی تاسیس می شوند، بنابراین از استارتاپ هایی که ...

متن کامل نوشته در سایت سامسونگ امیرکبیر

منبع بلاگ

سامسونگ امیرکبیر

سامسونگ امیرکبیر

شتابدهنده حوزه‌های بهداشت و سلامت، آب و محیط زیست، آموزش و انرژی

نظرات