۵ پیش شرط برای استفاده موفق استارتاپ ها از یک برنامه شتابدهی

۵ پیش شرط برای استفاده موفق استارتاپ ها از یک برنامه شتابدهی

شتاب دهنده ها و برنامه های شتابدهی، ساختارهایی حمایتی هستند که در دوره های کوتاه مدت چند ماهه به استارت آپ ها کمک می کنند سریعتر محصولات نوآورانه خود را کامل نموده و وارد بازار کنند. این حمایت ها در قالب شراکت و در ازای بخشی از سهام، شامل سرمایه نقدی، فضای کاری، راهنمایی و مشاوره و ایجاد دسترسی به بازارهای اولیه می باشد. اگر شما یک تیم استارتاپی هستید و پیاده سازی و اجرای ایده ای را شروع کرده اید و نمونه اولیه از آن را ساخته اید می توانید از خدمات چنین مراکزی بهره مند شوند. برای اینکه یک برنامه شتاب دهی برای استارت آپ شما مفید واقع شود باید ۵ نکته مهم زیر را در نظر بگیرید و آمادگی لازم را داشته باشید: ۱. اختصاص زمان و انرژی کافی در دوره شتابدهی در هر برنامه شتابدهی نباید منتظر باشید که کسی به شما چیزی بدهد بلکه باید ...

متن کامل نوشته در سایت

نظرات