چگونه از مانترا برای همسوسازی افراد تیمتان استفاده کنید

چگونه از مانترا برای همسوسازی افراد تیمتان استفاده کنید

اگر تا به حال در یک استارتاپ فعالیت کرده باشید مطمئناً می‌دانید که چنین محیط‌هایی چقدر می‌توانند پر هرج و مرج باشند. مسائل جدید، فرصت‌های جدید و ایده‌های جدید بی خبر در مسیر جریان طبیعی کار قرار می‌گیرند. سرعت کار در چنین محیطی مانند یک ترن هوایی نقاط اوج بسیاری دارد که هیجان را به سرحد خودش می‌رساند. اما این احساسات پس از مدتی تغییر می کنند. سرعتی که در ابتدا به نظر سریع می‌آمد دیگر به شکل سرسام‌آوری کُند محسوب می‌شود. فرصت‌های جدید به نظر تنها یک وقفه هستند؛ و فارغ از سرعتی که این ترن هوایی دارد همیشه دوباره به نقطه اول بر می‌گردد. در محیط‌های استارتاپی، زمانی که اتفاقات زیادی بطور همزمان رخ می‌دهد افراد تیم، هماهنگی خود را از دست می‌دهند و نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. هم سوسازی افراد تیم شخصاً به عنوان یک بنیان‌گذار دست به دامن روش‌های زیادی شده‌ام تا افراد تیم را ...

متن کامل نوشته در سایت فینووا

    منبع بلاگ

    فینووا

    فینووا

    مرکز نوآفرینی فینووا

    نظرات