حمایت مشترک  از توسعه استارت آپ های صنعت ورزش

حمایت مشترک از توسعه استارت آپ های صنعت ورزش

به منظور توسعه فرهنگ کارآفرینی و حمایت از بنیان گذاران استارتاپ‌ها (کسب و کارهای نوپا) در صنعت ورزش، توسعه اکوسیستم فناوری‌های ورزشی در کشور (نرم افزاری و سخت افزاری) ، شناسایی، جذب و حمایت از نخبگان استارتاپی صنعت ورزش ایران و تلاش برای کمک به رفع نیازهای صنعت ورزش کشور همکاری مشترکی بین وب سایت ورزش۳ و مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برقرار شده است. بر این اساس استارتاپ‌ها، شرکت های دانش بنیان و هسته ای فناور که در حوزه های نرم افزاری و سخت‌افزاری صنعت ورزش فعال می باشند و ایده‌های کسب و کاری، تیم فنی متخصص، بازار هدف مشخص و مدل کسب و کار ( business plan ) واقعی و توجیه‌پذیری دارند، می توانند از این حمایت ها و خدمات بهره‌مند شوند. خدمات و حمایت ها ü فضا ی کار اشتراکی رایگان ü آموزش‌های تخصصی کسب و کار ü تسهیلات مالی ...

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

    نظرات