آسان شدن دسترسی به مسکن

آسان شدن دسترسی به مسکن شاید در این کشور یکی از دغدغه های اصلی بیشتر مردم جامعه است. ما به صورت فرهنگی و تاریخی تمایل شدیدی به صاحبخانه شدن و خرید ملک و زمین داریم. چیزی که از ابتدا به همه ما گفته شده است این است که خرید زمین و ملک همیشه پس اندازی مطمئنی خواهد بود و آینده ما یا حتی نسلهای بعد از ما را تضمین خواهد کرد! اما خرید ملک و زمین این روزها به آن آسانی ها هم نیست و در حقیقت باید خونه دل زیادی خورد تا بتوان صاحبخانه ای هر چند کوچک در نقطه ای از این شهر ویا حتی کشور شد! یکی از دلایل آن، جذابیت ورود به این حوزه در کشور است که ساختار منسجمی هم ندارد و هر فروشنده و خریداری براساس میزان نیاز ویا نقدینگی خود ساز منحصر به فردی را مینوازد. به هر حال عرضه ملک و زمین ...

متن کامل نوشته در سایت توسعه کارآفرینی مسکن

  منبع بلاگ

  توسعه کارآفرینی مسکن

  توسعه کارآفرینی مسکن

  شتابدهنده وابسته به بانک مسکن که روی موضوعات مسکن و شهرسازی، حمل و نقل و مالی متمرکز است

   نظرات