معرفی استارتاپ کنشو

کنشو یکی دیگر از استارتاپهای موفق فینتک جهانی است. عملکرد این استارتاپ حول محور این سوال است: آیا حوادث میتوانند بر روی بازار تاثیر بگذارند؟ مشابه کاری که گوگل انجام میدهد کنشو به سوالات جواب می‌دهد. به عنوان مثال حادثه تروریستی خاورمیانه چه تاثیری میتواند بر روی سهام داشته باشد؟ کنشو میتواند بیشتر از ۹۰ هزار رخداد و حادثه را تجزیه تحلیل کند و پاسخهای واقعی ارائه کند. از افتخارات کنشو این است که سازمان سیا از این نرم افزار استفاده میکند. بنیانگذار این استارتاپ دانیل نادلر ۳۴ ساله در کمبریج میباشد.

متن کامل نوشته در سایت فارابی

منبع بلاگ

فارابی

فارابی

شتابدهنده تخصصی حوزه فینتک

نظرات