تفاوت های مدیریت با رهبری

تفاوت های مدیریت با رهبری

امروز با یک پست جدید در مورد تفاوت های مدیریت و رهبری در خدمت شما هستیم. افراد غالباً رهبری و مدیریت را با هم اشتباه می گیرند اما در اصل ، آنها بسیار با یکدیگر متفاوت هستند. تفاوت اصلی این دو در این است که رهبران افرادی را دارند که از آنها پیروی می کنند ، در حالی که مدیران افرادی را دارند که به سادگی برای آنها کار می کنند. به ویژه در مشاغل کوچک، برای اینکه صاحبان مشاغل بتوانند موفق شوند، باید یک رهبر و مدیر قدرتمند بوده تا تیم خود را با تلاش در جهت چشم انداز خود، به حرکت وادارند. رهبری این است که مردم بتوانند دیدگاهی را که برای شرکت تعیین شده، درک کرده و به آن ایمان داشته باشند و در رسیدن به اهداف موردنظر با شما همکاری کنند، در حالی که مدیریت بیشتر در مورد اداره و اطمینان از انجام فعالیت های روزانه ...

متن کامل نوشته در سایت مرکز نوآوری و کارآفرینی طرفه نگار

  منبع بلاگ

  مرکز نوآوری و کارآفرینی طرفه نگار

  مرکز نوآوری و کارآفرینی طرفه نگار

  با ما برای پیشرفت شروع کنید

   نظرات