تا زمانی که همه افراد دارای کارت سوخت نشده اند کارت جایگاه‌ها فعال خواهد ماند

تا زمانی که همه افراد دارای کارت سوخت نشده اند کارت جایگاه‌ها فعال خواهد ماند

تا زمانی که همه افراد دارای کارت سوخت نشده اند کارت جایگاه‌ها فعال خواهد ماند منبع

متن کامل نوشته در سایت IREX۲World

    منبع بلاگ

    IREX۲World

    IREX۲World

    معرفی کالاها و خدمات زنجیره صادرات ایران

    نظرات