نحوه تقسیم سود و سهام در قراردادهای مشارکت چگونه است؟

تقسیم سود و سهام در قراردادهای مشارکت میان شرکا، نتیجه منطقی و ذاتی قرارداد مشارکت است. اما این قاعده، در بعضی از اشکال این قرارداد جنبه آمره ندارد و شرکا می‌توانند تقسیم سود و سهام را به طرق دیگر میان خودشان تعیین کنند. ما در این مطلب به نحوه تقسیم سود و سهام در قراردادهای مشارکت مدنی می‌پردازیم. برای خواندن سریع هر بخش، روی عنوان آن کلیک کنید پنهان کردن فهرست ۱) قرارداد مشارکت و موارد استفاده از آن چیست؟ ۲) چرا تعیین میزان سود و سهام طرفین در قرارداد مشارکت اهمیت دارد؟ ۳) نحوه تقسیم سود و سهام در قراردادهای مشارکت در ساخت ۴) نحوه تقسیم سود و سهام در قراردادهای مشارکت با بانک ۵) نحوه تقسیم سود و سهام در قراردادهای مشارکت مدنی خصوصی ۶) جمع بندی قرارداد مشارکت و موارد استفاده از آن چیست؟ قرارداد مشارکت مدنی قراردادی است که از طریق آن اشخاص حقیقی یا حقوقی، ...

متن کامل نوشته در سایت وینداد

    منبع بلاگ

    وینداد

    وینداد

    خدمات حقوقی آنلاین

    نظرات