سایبان پارکینگ اتومبیل منازل چه ویژگی هایی دارد؟

سایبان پارکینگ اتومبیل منازل چه ویژگی هایی دارد؟

سایبان پارکینگ اتومبیل منازل در محوطه و حیاط نصب می شود. این سایبان نوعی سقف برای ماشین های پارک شده در محوطه به حساب می آید. سایبان پارکینگ خودرو مخصوص خانه های شمال شهر نیست همه ساختمان هایی که دارای محوطه باز برای پارک ماشین ها هستند می توانند با استفاده از انواع متنوع سایبان،جای پارک مناسبی را مهیا کنند. از نظر شکل ظاهری و حتی مواد اولیه برای ساخت، سایبان ماشین با سقف پارکینگ سرپوشیده تفاوت دارد. چرا سایبان پارکینگ اتومبیل منازل ساخته می شود؟ در برخی از ساختمان ها فضای کافی برای پارک اتومبیل های اضافی در پارکینگ سقف دار پیش بینی نشده است. به این ترتیب اتومبیل دوم خانواده و یا خودروی مهمان در فضای باز محوطه پارک می شود. در مجتمع هایی که دارای محوطه است اغلب همه اتومبیل ها در همین فضا و زیر سایه درختان پارک می کنند. اگر تجربه پارک ماشین در زیر ...

متن کامل نوشته در سایت هوم سرویز

  منبع بلاگ

  هوم سرویز

  هوم سرویز

  سامانه هوشمند درخواست خدمات

   نظرات