۱۴ نکته‌ای که رهبر یک گروه برای تقویت کار تیمی باید بداند

دیکشنری وبستر کار تیمی را فعالیتی می‌داند که در آن همکاران هرکدام بخشی از یک کار را انجام می‌دهند و کار همه اعضا در جهت بهره وری تیم خواهد بود. به‌طورکلی کارهای انجام شده به صورت تیمی، در اثربخش ترین و پربازده ترین حالت خود انجام می‌شوند؛ به شرط آن که روش مدیریت و پیش برد صحیح آن را به کار بگیریم و از و جبران نقاط ضعف استفاده کنیم. با این وجود بسیاری از مدیران در شکل دادن و هدایت یک تیم منسجم، با مشکل مواجه می‌شوند. مدیریت تک به تک کارمندان منجر به سردرگمی اعضای گروه شده و در نتیجه مدیریت تیم و روند کار به سختی پیش می‌رود؛ تا جایی که یکی از ، مشکلات در کار تیمی است. تمرین کار تیمی، روابط کلامی و غیرکلامی همکاران با یکدیگر را تقویت می‌کند. در حین فعالیت در پروژه‌های تیمی، باید یاد بگیرید که به‌طور شفاف ارتباط برقرار کنید ...

متن کامل نوشته در سایت کارمانا

  منبع بلاگ

  کارمانا

  کارمانا

  فضای کار اشتراکی کارمانا

   نظرات