دلایل استفاده از جوشکاری co۲ چیست؟

دلایل استفاده از جوشکاری co۲ چیست؟

ا انواع جوشکاری برای اتصال قطعات فلزی و غیر فلزی به کار می رود. حوشکاری آرگون، جوشکاری co۲ ، جوش آلومینیوم، جوشکاری برق و ...در صنایع بیشترین کاربرد را دارند. اتصالی که با جوش دادن ایجاد می شود، بسیار محکم و با دوام است. با نگاهی به دور و بر می توان کاربردهای گسترده جوشکاری را در لوازم خانگی و فضای اطراف نیز دید. حفاظ پنجره آهنی، درب های حفاظ، حفاظ شاخ گوزنی، نرده آهنی تراس، درب و پنجره فلزی و بسیاری از دیگر لوازم بدون جوشکاری هرگز ساخته نمی شدند. وقتی پیچ و مهره برای اتصال قطعات جوابگو نباشد، می توان از جوش فلزات استفاده کرد. موارد استفاده از این شیوه اتصال به قدری گسترده است که خدمات جوشکاری سیار به عنوان یکی از سرویس های کاربردی در لیست خدمات هوم سرویز قرار گرفته است. جوشکاری co۲ چیست؟ گاز دی اکسید کربن در فرایند جوشکاری یکی از پر کاربردترین ...

متن کامل نوشته در سایت هوم سرویز

  منبع بلاگ

  هوم سرویز

  هوم سرویز

  سامانه هوشمند درخواست خدمات

   نظرات