چگونه نم پشت بام را برطرف کنیم؟ رفع نم سقف پشت بام

چگونه نم پشت بام را برطرف کنیم؟ رفع نم سقف پشت بام

نشت آب از سقف به داخل ساختمان، یک مشکل بزرگ است. حتی یک نشتی جزئی هم می تواند کلی خسارت و خرابی به بار بیاورد. پوسته شدن سقف و ریختن گچ سقف و نم دیوار از یک طرف، کثیف شدن وسایل و مبلمان و ... هم از طرف دیگر مشکل ایجاد می کند. بدترین اتفاق هم اینست که نشت آب از طریق لامپ سقفی باشد. در این صورت از سوراخ محفظه روشنایی، قطرات آب به پایین می ریزد. قبل از اینکه نم و نشتی و چکه سقف، آسیب بیشتری به ساختمان وارد کند برای رفع نم سقف پشت بام اقدام کنید. چرا سقف بام چکه می کند؟ نم و چکه سقف پشت بام از هر جایی سر باز می کند. گاهی نم و رطوبت در سقف آشپزخانه دیده می شود و گاهی هم قطرات آب یا کپک دیوار و سقف سرویس های بهداشتی نمایان می شود. پیدا کردن علت نم ...

متن کامل نوشته در سایت هوم سرویز

  منبع بلاگ

  هوم سرویز

  هوم سرویز

  سامانه هوشمند درخواست خدمات

   نظرات