نکات مهم در نظافت شرکت

نکات مهم در نظافت شرکت

محل کار را می توان به خانه دوم کارکنان تشبیه کرد. هیچکس دوست ندارد در یک دفتر به هم ریخته، بی نظم و کثیف کار کند. وقتی نظافت شرکت به خوبی رعایت نشده باشد، کارکنان احساس کم ارزشی می کنند. کار کردن در محیط کاری آلوده سلامت جسمی و روانی کارکنان را در معرض خطر قرار می دهد. همچنین همه مشتری ها و افرادی که وارد شرکت می شوند، دید منفی و ناخوشایندی نسبت به کارایی و اعتبار شرکت پیدا می کنند. یکی از اصلی ترین وظایف مدیریت در هر اداره ای اینست که برای تامین نظافت محل کار برنامه ریزی کند. همانطور که برای تمیزکاری های خانه از کارگر نظافت منزل کمک گرفته می شود برای رعایت نظافت در شرکت هم به کارگر خدماتی نیاز دارید. برنامه ریزی برای نظافت محل کار در یک شرکت بزرگ همه کارها از قبل برنامه ریزی می شود. در واقع از همان ابتدای ...

متن کامل نوشته در سایت هوم سرویز

  منبع بلاگ

  هوم سرویز

  هوم سرویز

  سامانه هوشمند درخواست خدمات

   نظرات