می خواهم تدریس خصوصی کنم

می خواهم تدریس خصوصی کنم

می خواهم تدریس خصوصی کنم

قوانین کلاس خصوصی 
طبیعتا هر تشکیلاتی قوانین خاص خودش رو دارد. تدریس خصوصی هم از این قاعده مستثنی نیست. در کلاس های خصوصی هم مدرس هم دانش پذیر موظف به رعایت قواعد و ضوابط بی شمار و ریزی هستند که کمتر به آنها پرداخته شده است. در این مقاله سعی بر آن است که  قوانین تدریس خصوصی رو به تفسیر توضیح دهیم:

الف) نکات فنی

ب) آداب معاشرت

ج) نکات مالی

 ادامه مطلب اینجا کلیک کنید 

  منبع بلاگ

  استاد سلام

  استاد سلام

  استاد سلام مرجع تدریس، تدریس خصوصی و معلم خصوصی، تدریس خصوصی آنلاین ، اجاره کلاس، اجاره سالن کنفرانس، اجاره سالن همایش، برگزاری کلاس مجازی (کلاس آنلاین ) برای هر ایرانی در همه علوم و فنون

   نظرات