ریحانه رویداد توان افزایی بانوان فناور و خلاق

ریحانه رویداد توان افزایی بانوان فناور و خلاق

معرفی رویداد رویداد ریحانه “ اولین رویداد توان افزایی بانوان فناور و خلاق”با هدف شناسایی،حمایت و تجاری سازی سوغات،محصولات و خدمات نوآورانه ویژه خانواده در تاریخ ۱۷ الی ۱۹ مهرماه دردانشگاه فردوسی مشهدبرگزار می شود. ستاد برگزاری رویداد از فناوران، هنرمندان صنایع دستی و نوآوران دعوت می کند تا در این رویداد شرکت نمایند. تقویم برگزاری بخش اول (اول شهریورماه تا اول مهرماه) ارسال اولیه شامل نام محصول و ارسال عکس براساس فرمت تعیین شده است بخش دوم (اول تا پنجم مهرماه) شامل داوری اولیه و راه یابی طرح ها به مرحله دوم بخش سوم ( پنجم مهرماه تا دهم مهرماه ) ارسال محصولات منتخب به همراه مستندات در سایت ایوند و پرداخت ورودی به روز نهایی بخش چهارم (۱۷ ال ۱۹ مهرماه) رویداد نهایی شامل آموزش و منتورینگ و ارایه محورهای رویداد جشنواره در حوزه سوغات ،محصولات و خدمات نوآورانه و در چهار بخش: «مد و پوشاک»، «صنایع دستی»، ...

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

منبع بلاگ

شتابدهنده هاوش

شتابدهنده هاوش

هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

    نظرات