آزمون پیشرفت تحصیلی: اهمیت آزمون‌های پیشرفت تحصیلی روی پیشرفت درسی دانش‌آموزان

آزمون پیشرفت تحصیلی: اهمیت آزمون‌های پیشرفت تحصیلی روی پیشرفت درسی دانش‌آموزان

آزمون یا امتحان، عملی است که از طریق آن دانش، مهارت، توانایی، آمادگی جسمانی یا سایر موضوع‌ها (مثل باور) در افراد سنجش می‌شود. آزمون پیشرفت تحصیلی نیز نوعی آزمون توانایی است که برای سنجش و ارزیابی میزان دانش، اطلاعات،‌ معلومات و مهارت‌های یک دانش‌آموز ساخته شده است و نشان می‌دهد فرد تا لحظه‌ی اجرای آزمون قادر به انجام چه کارها و ارائه‌ی چه اطلاعاتی است. ما در مطلب زیر می‌خواهیم در مورد آزمون پیشرفت تحصیلی اهمیت و اهداف آن با شما صحبت کنیم. آزمون چیست؟ آزمون، عملی است که بعد از اتمام آموزشی خاص برای افراد برگزار می‌شود تا بتوان توسط آن به این نکته پی برد که افراد تا چه حد توانسته‌اند آموزش مورد نظر را دریافت کنند. در واقع برگزاری یک آزمون هم برای آزمون دهنده و هم آزمون گیرنده از اهمیت بالایی برخوردار است. آزمون دهنده به میزان آموخته‌ها و سطح آموزشی خود و نکات ضعف و ...

متن کامل نوشته در سایت پروفایل‌سنتر

منبع بلاگ

پروفایل‌سنتر

پروفایل‌سنتر

نسل جدید مشاوره تحصیلی شغلی | تصمیم‌گیری و انتخاب آگاهانه مسیر زندگی

نظرات