بازیافت کاغذ اصلی ترین عامل حفظ محیط زیست کشور

بازیافت کاغذ اصلی ترین عامل حفظ محیط زیست کشور

رشد بی رویه جمعیت، توسعه شهرنشینی، ظهور تکنولوژی های جدید و تغییرات حاصل شده در عادات و الگوهای مصرف از یکسو و محدودیت در استفاده از منابع از سوی دیگر علاوه بر ایجاد انواع مشکلات پیچیده در کیفیت زندگی انسان موجبات بروز انواع ناسازگاری های اجتماعی، اقتصادی و نهایتاً محیط زیستی را به فراهم آورده است. امروزه فرصت های مختلف و قابل توجهی در صنعت بازیافت وجود دارد، میتوان به بازیافت کاغذ هایی که قابلیت دارند اشاره کرد. با پیشرفت علوم و تکنولوژی، تولید و مدیریت مواد زاید جامد نیز تحت بررسی های فراوان علمی و پژوهشی قرار گرفته است. یکی از جالب ترین گزینه ها در مدیریت مواد زاید جامد بازیافت این مواد است که از طریق صرفه جویی اقتصادی و فواید محیط زیستی همواره مورد توجه بوده است. بازیافت در مفهوم رایج آن در مدیریت مواد زاید به معنی استفاده مجدد از مواد دور ریختنی پس از اعمال ...

متن کامل نوشته در سایت زیست اَپ

  منبع بلاگ

  زیست اَپ

  زیست اَپ

  سامانه دیجیتال مدیریت پسماند شهری

   نظرات