تبدیل زباله تر به بیوکمپوست از مبدا/ لزوم تعیین مشوق برای مردم توسط شهرداری

معاون فنی محیط زیست تهران در گفت و گو با «تهران پرس»: تبدیل زباله تر به بیوکمپوست از مبدا/ لزوم تعیین مشوق برای مردم توسط شهرداری مصطفی سرمدی گفت: شهرداری تهران می تواند با تعیین مشوق هایی مردم را برای استفاده از دستگاه بیوکمپوستر در ساختمان ها و مراکز ترغیب کند. به گزارش حوزه اجتماعی تهران پرس، مدیریت پسماند می تواند به اقتصاد مقاومتی کمک کند. اما در این میان تولید کمپوست فاقد عوامل بیماری‌زا به عنوان یکی از روش‌های بازیافت زباله مطرح است که یکی از عناصر اصلی مدیریت جامع پسماند در مبدا است. تولید کمپوست با کیفیت مطلوب و فاقد عوامل بیماری زا به عنوان یکی از روش‌های بازیافت مطرح بوده است. به همین دلیل دستگاه بیوکمپوستر با قابلیت و مزایایی از قبیل ضدعفونی و بوزدایی با تکنولوژی میکروبیولوژی، قابلیت تبدیل پسماندهای تر به کمپوست، قابلیت جلوگیری ۷۳ درصد از انتشار گاز CO۲، قابلیت پردازش از مبدا بر ...

متن کامل نوشته در سایت زیست اَپ

  منبع بلاگ

  زیست اَپ

  زیست اَپ

  سامانه دیجیتال مدیریت پسماند شهری

   نظرات