کارگاه یک روزه سرمایه گذاری در بازار های ملی

کارگاه یک روزه سرمایه گذاری در بازار های ملی

کارگاه یک روزه سرمایه گذاری در بازار های مالی توسط دکتر سلمان یزدانی در شتاب دهنده صنایع خلاق هاوش برگزار شد . برخی از این سر فصل های بحث شده در این دوره عبارت بودند از:: – ده دلیل که هر فرد باید حداقل یکسان در بازار های مالی فعالیت کند -کلاه بردارانی که در طمع دارای های شما هستند را بشناسید -آشنایی با ورود سریع به بورس و معرفی چند استارتژی سود اور ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

  منبع بلاگ

  شتابدهنده هاوش

  شتابدهنده هاوش

  هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

   نظرات