موسسه غیر تجاری چیست؟ ویژگی‌ها و نحوه ثبت آن چگونه است؟

موسسه غیر تجاری چیست؟ ویژگی‌ها و نحوه ثبت آن چگونه است؟

موسسه غیر تجاری برای اهداف خاصی و با شرایطی مجزا از شرکت به ثبت می‌رسد و به موسساتی اطلاق می‌شود که موضوع فعالیتشان اعمال تجاری نبوده. برای خواندن سریع هر بخش، روی عنوان آن کلیک کنید پنهان کردن فهرست ۱) مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجاری چیست؟ ۲) انواع موسسات غیر تجاری کدامند؟ ۳) ویژگی های موسسات غیر تجاری چیست؟ ۴) نحوه ثبت موسسه غیر تجاری و نکات حقوقی آن چیست؟ ۵) انحلال موسسه غیر تجاری چگونه صورت می پذیرد؟ ۶) سخن پایانی مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجاری چیست؟ مستندا به ماده ۱ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب ۱۳/ ۲/ ۱۳۱۱:در ماده ۵۸۴ قانون تجارت؛ کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی ، ادبی یا امور خیریه تشکیل می‌شوند؛ می‌باشد. اعم از این که موسسین یا تشکیل دهندگان، قصد انتفاع داشته باشند یا خیر. در تبصره ۱ ...

متن کامل نوشته در سایت وینداد

    منبع بلاگ

    وینداد

    وینداد

    خدمات حقوقی آنلاین

    نظرات