حقوق تجارت بین الملل چیست و چه تفاوتی با حقوق بین الملل دارد؟

حقوق تجارت بین الملل چیست و چه تفاوتی با حقوق بین الملل دارد؟

حقوق تجارت بین الملل مجموع قواعد و مقرراتی است که برای آن دسته از روابط بازرگانی که بین کشور‌های گوناگون در حال اجرا اند ولی در عین حال دارای ماهیت حقوقی خصوصی است. به بیانی دیگر این قوانین برای شرایطی است که روابط بازرگانی از مرزهای ملی فراتر رفته و در نتیجه بیشتر از یک کشور در آن دخیل باشد. نکته دیگری که باید به آن دقت کرد این است که حقوق تجارت بین‌الملل شامل مباحثی است که دارای ماهیت حقوقی خصوصی است و شامل مباحثی با ماهیت حقوق عمومی نمی‌شود. برای خواندن سریع هر بخش، روی عنوان آن کلیک کنید پنهان کردن فهرست ۱) تفاوت حقوق بین الملل با حقوق تجارت بین الملل ۲) حقوق بازرگانی بین الملل چیست؟ ۳) حقوق بازگانی بین الملل و تصمیمات دولت‌ها ۴) حقوق کسب و کار بین الملل چه ارتباطی با حقوق تجارت بین الملل دارد؟ ۵) سخن پایانی تفاوت حقوق بین الملل ...

متن کامل نوشته در سایت وینداد

    منبع بلاگ

    وینداد

    وینداد

    خدمات حقوقی آنلاین

    نظرات