مزایای نصب انواع تایمر راه پله و مشاعات

مزایای نصب انواع تایمر راه پله و مشاعات

انواع تایمر راه پله را می توان در همه ساختمان های مسکونی نصب کرد. با توجه به اینکه هزینه برق راه پله و مشاعات به صورت مشترک حساب می شود، نصب سنسور مشاعات الزامی است. در مجتمع های مسکونی مدیریت روشنایی راه پله و مشاعات ساده نیست. گاهی برق زیر زمین، پارکینگ و دیگر فضاهای مشاع تا صبح روشن می ماند. معمولا یکی از ساکنین همیشه فراموش می کند که برق راه پله ها را خاموش کند. اما در ساختمان هایی که مجهز به انواع تایمر راه پله هستند این مشکل کاملا قابل کنترل است. در واقع نیازی به خاموش کردن برق ها نیست تایمر راه پله به صورت اتوماتیک و طبق برنامه زمانی تعیین شده، خاموش می شوند. تایمر راه پله چیست؟ این وسیله برای کنترل روشنایی و زمان روشن ماندن منابع نوری در راه پله ها نصب می شود. انواع تایمر راه پله یا رله زمانی برای اماکنی ...

متن کامل نوشته در سایت هوم سرویز

  منبع بلاگ

  هوم سرویز

  هوم سرویز

  سامانه هوشمند درخواست خدمات

   نظرات